Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Bez Belki

Jak uniknąć podatku „Belki”? Rozwiązaniem jest lokata codziennie zarabiająca. Codzienna kapitalizacja odsetek pozwala na uniknięcie płacenia podatku. Podatek od dochodów kapitałowych wprowadzony przez ówczesnego ministra finansów, a obecnego Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Marka Belkę pobierany jest od zysków z wszystkich tradycyjnych lokat. Lokata antybelkowa pozwala na uniknięcie go. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku podatku od wkładów oszczędnościowych końcówki wyliczonego podatku zaokrągla się do zera, jeśli wynosi on mniej niż 50 groszy. Dlatego też, gdy wartość naliczonych odsetek wynosi 2,49 zł, podatku nie pobiera się. Z tego powodu banki w warunkach założenia lokaty zastrzegają najczęściej, że maksymalna wartość lokaty może wynieść nie więcej niż około 15.000,00 złotych, w zależności od oprocentowania oferowanego przez bank. W różnych bankach wartość kwoty maksymalnej może się różnić, podobnie jak wartość kwoty minimalnej. Bank codziennie dopisuje odsetki do kwoty lokaty albo przelewa je od razu na konto wskazane przez klienta. Istnieją też lokaty, gdzie odsetki w całości wypłacane są w dniu zawarcia umowy lokaty. W takim przypadku klient najczęściej musi się liczyć z tym, że jeśli zerwie ją przed upływem terminu wskazanym w umowie, bank wypłaci mu sumę pomniejszoną o wcześniej udostępnione odsetki.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki