Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt budowlano hipoteczny

Kredyt budowlano hipoteczny przeznaczany jest na budowę domu lub innej nieruchomości. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka na danej nieruchomości. Kredyt ten jest wypłacany w ratach, tak zwanych transzach. Etap budowy domu kredytobiorcy podzielony jest na etapy. Po zakończeniu każdego etapu, wypłacana jest kolejna transza kredytu. Kredytobiorca musi oczywiście udokumentować zakończenie danego etapu. Odbywa się to zazwyczaj w formie przedstawianych faktur, rachunków, dokumentujących zakup potrzebnych materiałów, lub świadczonych usług. Kredytobiorca musi także przesyłać zdjęcia budowanej nieruchomości. Pracownik banku może także osobiście dokonać inspekcji postępów budowy. Kredyty budowlano hipoteczne stały się niezwykle popularne w ostatnich kilkunastu latach. Banki chętnie udzielały tego typu kredytów, jeśli oczywiście przyszły kredytobiorca spełniał wymagane kryteria. Aktualnie, banki wprowadziły duże zaostrzenia przy udzielaniu kredytów budowlano hipotecznych, ponieważ w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła liczba osób niespłacających lub mających problemy ze spłatą kredytów. Związane jest to między innymi ze wzrostem kursu waluty obcej, zwłaszcza franka szwajcarskiego. Kredyty budowlano hipoteczne, podobnie jak mieszkaniowe, udzielane są w walucie krajowej lub walutach obcych.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki