Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt dla studentów

Chociaż szkolnictwo w Polsce jest bezpłatne, nie ma wątpliwości, że utrzymanie się na studiach dziennych czy zaocznych jest wydatkiem, który nie każda rodzina jest w stanie udźwignąć. Mieszkanie albo akademik, wyżywienie, koszty podręczników i innych pomocy naukowych to czasami wydatek, któremu trudno sprostać przeciętnej rodzinie, dlatego wymyślono kredyt preferencyjny dla studentów, w którego kosztach partycypuje państwo. Tak się dzieje od 1998 roku. O kredyt studencki może się ubiegać każdy student uczelni państwowej i niepublicznej, pod warunkiem, że rozpoczął studia zanim ukończył 25 lat. Mogą to być studenci dzienni i zaoczni, a nawet uczestnicy studiów doktoranckich. Kredyt jest płacony maksymalnie przez sześć lat, w każdym roku obejmuje dziesięć miesięcy. Oczywiście kredyt należy spłacić po ukończeniu studiów. Jego spłata zaczyna się w dwa lata po otrzymaniu dyplomu. Istnieją jednak sytuacje, kiedy kredyt może być częściowo albo całościowo umorzony. Częściowe umorzenie następuje w momencie, kiedy student, kończący uczelnię, znalazł się w gronie najlepszych absolwentów. Zdarzają się też wypadki losowe, jak wypadek, nagła niezdolność do pracy, czy kalectwo. Wtedy kredyt jest umarzany całkowicie. Państwo chce mieć wykształconych i światłych obywateli. Dobrze wiec się dzieje, że dokłada się finansowo do wykształcenia. Wszystkie strony odnoszą z tego tytułu korzyści.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki