Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt inwestycyjny

Głównym celem kredytu inwestycyjnego jest sfinansowanie określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Może to być zakup materiałów, urządzeń, sprzętu, samochodów. W ramach kredytu inwestycyjnego finansowana jest budowa wszelkich obiektów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Zakup papierów wartościowych, akcji to również forma inwestycji. Aby uzyskać kredyt inwestycyjny, należy złożyć w wybranym banku szereg dokumentów. Są to między innymi, plany inwestycji, kosztorys, zarys przewidywanych zysków. Kredyt inwestycyjny ma na celu podniesienie wartości posiadanego majątku. Zaciągany on jest przez firmy. Firma, ubiegająca się o kredyt inwestycyjny, powinna dobrze sprawdzić oferty poszczególnych banków na rynku, ponieważ często znacznie się one różnią. Przede wszystkim, powinna zapytać o oprocentowanie takiego kredytu, czy wymagany jest wkład własny i w jakiej wysokości. Warto również spytać o samo rozpatrzenie wniosku, czy jest ono bezpłatne, czy też pobierana jest jakaś opłata. Większość banków wymaga zabezpieczenia udzielanego kredytu inwestycyjnego. Najczęściej funkcję zabezpieczenia spełnia zastaw na nieruchomości. Banki, stosują własne kryteria do oceny zdolności kredytowej danego kredytobiorcy. Na tej podstawie bank podejmuje decyzję o wielkości udzielonego kredytu oraz o warunkach.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki