Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy jest jedną z najstarszych form pożyczania pieniędzy pod zastaw określonych przedmiotów. Udzielany jest zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Kredyt ten jest najczęściej niekorzystny dla klienta, ponieważ jest drogi. Oprocentowanie tego kredytu jest bardzo wysokie i liczy się ono od momentu wypłacenie kwoty kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest pod zastaw różnych przedmiotów takich jak biżuteria, papiery wartościowe, nieruchomości. W momencie przedstawienia rzeczy stanowiącej przedmiot zastawu, potrzebna jest jej wycena. Wyceny dokonuje bank na koszt klienta. Rzadko bywa, iż wysokość kredytu lombardowego równa jest wartości zastawionego przedmiotu. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu w wyznaczonym terminie, bank ma prawo do sprzedaży zastawionego przedmiotu. Tak, więc warto dwa razy zastanowić się przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu lombardowego. Obecnie na rynku jest wiele korzystniejszych form kredytowania, które są stosunkowo łatwo dostępne dla kredytobiorców. Występuje także szczególny rodzaj kredytu lombardowego. Banki komercyjne mogą zaciągać kredyt lombardowy w banku centralnym. Tego typu kredyt udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych danego banku komercyjnego. Ma on na celu poprawę płynności finansowej danego banku.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki