Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy przeznaczany jest na zakup mieszkania, domu, budowę domu, zakup działki budowlanej. Kredyt mieszkaniowy zamiennie można nazywać kredytem hipotecznym. Pieniądze z uzyskanego kredytu są przelewane bezpośrednio na konto kredytobiorcy lub na konto sprzedającego, na przykład dewelopera. Kredyt mieszkaniowy wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki ustanowionej na danej nieruchomości. Jeśli dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, to do momentu wpisu hipoteki do księgi kredytobiorca ponosi koszt wyższej marży kredytowej lub ubezpieczenia kredytu. Kredyty mieszkaniowe udzielane są na bardzo długi okres kredytowania, nawet kilkudziesięciu lat. Kwoty udzielanych kredytów mogą być bardzo wysokie. Kredyt mieszkaniowy można uzyskać w złotówkach lub w walutach obcych. Uzyskanie tego kredytu wymaga zazwyczaj wniesienia określonej kwoty wkładu własnego. Niezbędne jest przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów od klienta. Procedury kredytowe i formalności związane z kredytami mieszkaniowymi są czasochłonne. Bank musi precyzyjnie określić zdolność kredytową danej osoby, ponieważ wiąże się to z dużym ryzykiem ze strony banku. Banki na podstawie przedstawionych dokumentów wyliczają kwotę, jaką mogą pożyczyć danej osobie oraz wielkość raty, jaką może ona spłacać.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki