Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym, jest udzielany podmiotom gospodarczym, które wykazują dużą zdolność kredytową. Najczęściej, te podmioty gospodarcze są stałymi i cenionymi klientami danego banku. Podstawowym warunkiem, niezbędnym do uzyskania takiego kredytu, jest posiadanie rachunku bieżącego w danym banku. Określony jest także niezbędny okres prowadzenia tego rachunku. Kredyt ten może zostać udzielony w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym. Wysokość linii kredytowej ustalana jest indywidualnie przez bank i zależy od dochodów właściciela rachunku oraz od wielkości wpływów na jego rachunek. Brany jest także pod uwagę stopień zaufania do danego klienta. Właściciel rachunku, dokonując na rachunek bieżący wpłat, zmniejsza wielkość zadłużenia i ma możliwość ponownego wykorzystania takiej kwoty. Kredyty te zazwyczaj udzielane są na krótki okres, nieprzekraczający dwunastu miesięcy. Oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Mają charakter kredytu odnawialnego. Oprocentowanie naliczane jest od kwoty faktycznego zadłużenia. Jest to bardzo prosty i wygodny sposób pożyczania pieniędzy. Niezwykle często wykorzystywany przez firmy. Istnieje możliwość odnawiania kredytu w rachunku bieżącym, ale trzeba wykazać się terminowością i solidnością spłaty poprzedniego zadłużenia.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki