Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Niskie ryzyko

Form oszczędzania i inwestowania pieniędzy jest wiele. Jeśli priorytetem jest niskie ryzyko idealnym rozwiązaniem jest produkt depozytowy. Co prawda ta forma oszczędzania nie pozwala na osiągnięcie spektakularnych zysków, jednakże nie spowoduje też strat w kapitale pieniężnym. Po upływie terminu określonego w umowie lokaty następuje dopisywanie odsetek do kapitału ulokowanego na rachunku. Stopa procentowa określana jest przez bank i klient nie ma na nią wpływu. Może być stała albo zmienna, zależy to od sytuacji na rynku międzybankowym i od tego jak drogi i potrzebny w danym momencie jest pieniądz. Samo otwarcie lokaty polega na założeniu i prowadzeniu przez bank rachunku lokaty. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zerwania lokaty, bank pobiera opłatę albo wypłaca tylko część odsetek. Regulaminy określają najważniejsze zasady obowiązujące klienta i bank. Najczęściej wskazane są w nich informacje dotyczące minimalnej kwoty lokaty, konsekwencjach zerwania lokaty przed terminem oraz o tym, czy oprocentowanie jest zmienne, czy stałe. Należy pamiętać, że wartość oprocentowania lokaty stanowi zysk w skali roku, a nie w skali okresu, na jaki została założona lokata. Aby uniknąć nieporozumień i niedomówień warto dokładnie przeczytać regulamin, który zazwyczaj jest udostępniony przez bank na stronie internetowej.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki