Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Oferty banków

Banki prześcigają się w ofertach dla klientów indywidualnych związanych z oszczędzaniem pieniędzy. Ostatnim hitem jeśli chodzi o produkty bankowe jest lokata inwestycyjna. Lokaty strukturyzowana różnią się od tradycyjnych tym, że pieniądze klienta są inwestowane przez bank w całości na giełdzie papierów wartościowych w akcje, czasem część środków lokuje się również w obligacje. Jednak klientom nie grozi utrata oszczędności, ponieważ bank w umowie gwarantuje100% ochrony zdeponowanego kapitału. Lokata zakładana jest po okresie subskrypcji. Lokaty te pozwalają na uzyskanie zysku z oprocentowania, a w przypadku zwyżki na giełdach i wzrostu wartości zakupionych przez bank akcji, również gwarantują określony udział w kwocie zysku. Wadą tego typu oszczędzania jest długi okres, na jaki należy zamrozić pieniądze. Zazwyczaj najkrótszy okres ulokowania środków na lokacie strukturyzowanej wynosi dwa lata. Często również okres ten jest dłuższy, na przykład 5 lat. Zależy to w dużej mierze od banku i tego, w jaki sposób skonfiguruje on swój produkt. Często w pakiecie z lokatą inwestycyjną dołączana jest tradycyjna lokata z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Lokaty inwestycyjne mają stałe oprocentowanie, co sprawia, że są odporne na zmiany wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dzięki temu, w przypadku obniżki stóp procentowych klient nie traci na lokacie, tak jak w przypadku tych ze zmiennym oprocentowaniem.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki