Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Pożyczki kredyty

W dzisiejszym świecie wiedza na temat usług finansowych powinna być powszechna a tak jednak nie jest. Z tego powodu wielu kredytobiorców uczy się na własnych błędach i nie jest do końca świadoma decyzji przez siebie podejmowanych. Jedną z najczęściej zauważanych pomyłek jest na szczęście nie groźne mylenie pożyczki z kredytem. Ustawa o prawie bankowym regulująca w Polsce te kwestę ściśle ustala co się kryje pod obydwoma terminami. Pożyczką jest udostępnienie przedmiotu albo środków finansowych bez pytania o cel naszych działań. Daje to ogromną dowolność dla pożyczkobiorcy. Kredyt znacząco się różni ponieważ nie może być udzielony bez określenia celu oraz zabezpieczenia. Co ciekawe termin pożyczka właściwie zanikł i z powodów marketingowych jest właściwie nieużywany. Warto więc zorientować się na jakich warunkach pożyczamy pieniądze i jaką forma to jest. Pełnoprawny kredyt jest oczywiście tańszy od pożyczki a to z powodu lepszego zabezpieczenia wierzytelności. O ile w przypadku pożyczki są to tylko i wyłącznie comiesięczne raty to w przypadku kredytu zabezpieczeniem może być właściwie wszystko od żyranta po nieruchomość. Różnice istnieją też w przypadku całościowego kosztu kredytu na który składa się wiele różnych czynników a przede wszystkim oprocentowanie i prowizje. Droższe jest zazwyczaj zaciąganie pożyczki.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki