Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Zabezpieczenie banku

W całej historii bankowości i kredytów najważniejszym elementem było zawsze i jest nadal ryzyko związane z niewypłacalnością kredytobiorcy. Bank czerpie często ogromne zyski z prognozowanych dopiero inwestycji więc obliczanie ryzyka jest bardzo istotne. O ile kiedyś nie istniało coś takiego jak kredyt konsumencki i pożyczka gotówkowa to obecnie są to jedne z częściej wykorzystywanych instrumentów finansowych. Oczywiście istnieją różne metody na zminimalizowanie ryzyka jak i zabezpieczenie należności. Najstarszą nietaniejącą do teraz metodą jest zastaw rejestrowy określający przedmiot który w przypadku niewypłacalności zmieni własność na poczet banku czy innej instytucji finansowej. Obecnie powstało wiele narzędzi które dają możliwość ściągnięcia należności, bardzo popularnym rozwiązaniem jest poręczenie kredytu przez inną osobę która odpowiada majątkiem za dług kredytobiorcy. Coraz istotniejszą sprawą stało się też mierzenie zdolności kredytowej która jest zależna nie tylko od ilości zarabianych pieniędzy ale także od sytuacji w sektorze i na światowych rynkach. Nie inaczej jest z zabezpieczeniem w formie wpisu do hipoteki ponieważ ceny nieruchomości mogą się zmieniać w czasie to może okazać się po paru latach że zadłużony budynek traci cenę na wolnym rynku i nie zabezpiecza już całości kredytu.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki