Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Zarabiaj nocą

Form inwestowania nadwyżek finansowych jest wiele. Lokata overnight pozwala na osiągnięcie zysku przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej firmy. Lokata nocna angażuje środki pieniężne tylko w nocy. Lokata ta zakładana jest automatycznie albo na zlecenie klienta. Otwiera się w ją w dniu roboczym najpóźniej do godziny wyznaczonej przez bank, a likwiduje w następnym dniu. Pieniądze są blokowane więc tylko na jedną noc, następnie spływają wraz z odsetkami na konto wskazane przez zakładającego lokatę. Jest to lokata jednodniowa, podczas której pieniądze pracują w nocy. To klient decyduje, gdzie zostaną przesłane środki po zamknięciu lokaty (na konto albo wypłata w oddziale, przelew na rzecz innej osoby). Oprocentowanie lokaty overnight jest stałe, określone w umowie. Opcja automatycznego zakładania lokat overnight w przypadku występowania nadwyżek na koncie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które zwalnia posiadacza konta z obowiązku ciągłego monitorowania salda rachunku. Lokaty można zakładać dla środków finansowych denominowanych w złotych, oraz innych walutach (euro, funty, dolary, franki szwajcarskie). Banki zazwyczaj wskazują sumę, powyżej której można negocjować warunki lokaty. Lokatę taką można założyć tak jak wszystkie inne, czyli w placówce banku, za pomocą bankowości elektronicznej, a czasem telefonicznie. Gwarantuje ona zysk bez zamrażania pieniędzy na długi okres.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki